<link></link>
提示:请记住本站最新[]网址:www.kszdba.cn!为响应国家[]净网行动号召,本站清理了所有[]涉黄的小说[],导致大量书籍错乱,若打开链接发现[]不是要看的书,请点击上方搜[]索图标重新搜[]索该书即可,感谢您的访问!

第一时间更新最新[

]章节 《你不是先天三阶!》。

黄小龙看着眼前四宝合为一体的须弥神山,暗想,要是将[]异宝榜所有[]异宝收服,全部与须弥神山融合一体,不知须弥神山威力到强到哪种地步!

随即黄小龙摇头一笑,这[]应该是不可能的事。

三十二件异宝散落天地四方,要全部集齐的机会几乎等于零,有的异宝甚至[][]可能不在这[]武魂空间了。

而且[]有的异宝应该已经被别人收服,既然自己[]能找到,别人也能找到。

一会后,黄小龙将[]须弥神山收入了体内,飞身而起,离开了这[]片山脉。

黄小龙刚离开没有多久,两道人影便破空而来,速度[]极快。

“奇怪,我刚才明明感应到这[]边有宝物波动的力量!”

“难道被人捷足先登了?!”

“走,继续找找!”

黄小龙离开后,一路向南飞行,一个多小时[]后,经过贾北城时停了下来,想起当时在万佛广场上接受天佛台佛力洗礼时,那陈定元对自己[]攻击毒针,黄小龙双眼寒芒一闪,然后进了贾北城,打听了一下陈府所在,往陈府而来。

陈府北面一座小院。

陈定元正气定神闲地坐在大厅之中,听着手下韩非禀报家族峰会之事。

每一年陈家年轻一辈弟子都会进行比试排名,陈家称之为家族峰会。

“公子,以你的天赋和资质,这[]次家族峰会,你一定能夺得第一。”韩非笑道。

陈定元傲然笑道:“这[]次家族峰会。我自然要夺得第一,不仅家族峰会我要夺得第一,到时四大家[]族联会,我同样要夺得第一!”

韩非笑道:“公子说的是,那骆无一这[]次必定败于公子之手!”

陈定元点头一笑,突然想起什么[],问道:“那小子还在佛窟?”

“是的公子,五个月前,这[]小子进入佛窟之后,还没出来!”韩非回答[]道:“我已经派人注意佛窟了。只要那小子从佛窟一出来。我便禀报公子!”

陈定元满意点头,冷笑道:“只要那小子一出佛窟,我便给他一次一生都难忘的记忆!”

“是吗?”就在这[]时,突然一道冷漠[]的声音响起。

“谁?!”声音突然。陈定元还有韩非两人霍然大吃[]一惊。

在两人吃[]惊的眼神下。一道人影从虚空中慢慢浮现[]出来。

“是你!”看清来人面貌。陈定元两人脱口道。
]提示:按 回车[Enter]键 返回书目,按[←]键 返回上一页[], 按[→]键 进入下一页[],加入书签方便您下次继续阅读。

其他类型相关[]阅读More+

众生之夜

于俊彦 ]受主眷隆于始,而替于终。枚独以为不然。先生[]以万里孤臣,旁无凭借,而能委蛇卿班,适来适去,卒全名节以归。此非遭际圣明,始终眷护,而能如是乎?先生[]手札嗛嗛①以未报君恩为愧。枚又以为不然。夫建一议,理一事,此报恩之大者也;重其身,端其范,以仪型百辟,此报恩之大者也。其所以不受他人之恩者,为报一人之恩故也。无形之砥柱,可以[]扼中流、挽风气矣。而况古名臣有以七十起者,有以八九十起者,先生[]之齿犹未也。则将[]来之报称正无穷期,而枚幸旦暮毋死,终将[]濡笔以俟。

游戏[]之城

甲精

荒芜圣战

归寅骏

仙王也要自我放逐

路依柔

龙魂的征途

紫娅静 ]冠子,冠者至,揖让而入,闻齐衰大功之丧,如之何?”孔子曰:“内丧则废,外丧则冠而不醴,彻馔而扫,即位而哭。如冠者未至,则废。如将[]冠子而未及期日,而有齐衰、大功、小功之丧,则因丧服而冠。”“除丧不改冠乎?”孔子曰:“天子赐诸侯大夫冕弁服于大庙,归设奠,服赐服,于斯乎有冠醮,无冠醴。父没而冠,则已冠扫地而祭于祢;已祭,而见伯父、叔父,而后飨冠者。”

当面笑盈背面输心

凌峯
]内容均来自互联网[],只为原作者[]空如凡的小说[]进行宣传。欢迎各位书友支持[]空如凡并收藏东北浪妇的肥田风流最新[]章节
<output class="tcup"></output>
<output class="tcup"></output>

xxx